Reklama:
Reklama:

Statystyki indywidualne

JLNBA 2018 JLNBA 2018 Faza zasadnicza

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Łukasz Niesobski 4 21,5 6,25 10 62,5 1,75 6,5 26,92 3,75 4,5 83,33 8 16,5 48,48 25,75
2 Łukasz Macała 1 20 8 15 53,33 0 0 0 4 7 57,14 8 15 53,33 18
3 Grzegorz Rachmiel 2 19,5 2 3,5 57,14 2,5 5,5 45,45 0,5 1,5 33,33 4,5 9 50 19
4 Daniel Sadowski 4 17,75 4,75 7,5 63,33 2,5 11 22,73 0,75 0,75 100 7,25 18,5 39,19 14,25
5 Jakub Popkowski 2 16,5 3,5 6 58,33 2 6 33,33 3,5 6,5 53,85 5,5 12 45,83 16,5
6 Kacper Tomaszewski 2 14,5 6,5 13 50 0 0 0 1,5 3 50 6,5 13 50 20,5
7 Tomasz Kozak 3 14,33 5 8,33 60 1 4,33 23,08 1,33 2,67 50 6 12,67 47,37 12
8 Łukasz Spyrka 5 13,6 3,6 10 36 2 7 28,57 0,4 0,8 50 5,6 17 32,94 10
9 Wojciech Gniadzik 2 13 3,5 7 50 2 5,5 36,36 0 0 0 5,5 12,5 44 11
10 Sebastian Siekierzycki 5 11,6 4,6 14 32,86 0 0,6 0 2,4 5,8 41,38 4,6 14,6 31,51 11,4
11 Radosław Suchecki 4 11,5 4,5 9,75 46,15 0,25 1,75 14,29 1,75 4 43,75 4,75 11,5 41,3 9,5
12 Tomasz Strach 4 10,75 3 7,25 41,38 1 1,25 80 1,75 2,25 77,78 4 8,5 47,06 10,25
13 Marcin Tomasik 4 10,75 4,75 10,25 46,34 0 0 0 1,25 2 62,5 4,75 10,25 46,34 13,75
14 Piotr Dąbrowski 5 10,6 4 9,6 41,67 0 0,6 0 2,6 4,2 61,9 4 10,2 39,22 9,4
15 Michał Lisiecki 5 10,6 3,2 6,8 47,06 1 3,4 29,41 1,2 2,6 46,15 4,2 10,2 41,18 5,6
16 Kacper Marek 3 10,33 2,33 6 38,89 1,67 4 41,67 0,67 1,33 50 4 10 40 4,67
17 Mateusz Knebel 5 10,2 0,8 1,8 44,44 2,4 7,2 33,33 1,4 1,8 77,78 3,2 9 35,56 7,2
18 Adrian Pabisz 5 10,2 4,4 11,2 39,29 0,2 1 20 0,8 1,6 50 4,6 12,2 37,7 9,2
19 Mateusz Samiec 1 10 3 6 50 1 10 10 3 1 300 4 16 25 2
20 Krzysztof Samiec 3 9,67 2,33 4,33 53,85 1,33 5,33 25 1 1 100 3,67 9,67 37,93 7,67
21 Michał Rozmuk 5 9,6 4 8,8 45,45 0,2 1,4 14,29 1 2,6 38,46 4,2 10,2 41,18 9,8
22 Bartosz Nadolski 2 9,5 3,5 5,5 63,64 0,5 1,5 33,33 1 2 50 4 7 57,14 14,5
23 Mariusz Wateha 4 9,5 2,75 4 68,75 1,25 4,25 29,41 0,25 1,5 16,67 4 8,25 48,48 7,25
24 Kamil Tokarewicz 4 9,25 3 6 50 0,5 2,5 20 1,75 4 43,75 3,5 8,5 41,18 15
25 Mariusz Czernatowicz 3 9 2 11 18,18 1,67 5,67 29,41 0 0 0 3,67 16,67 22 1,67
26 Kajetan Grześkiewicz 1 9 2 9 22,22 0 0 0 5 6 83,33 2 9 22,22 17
27 Andrzej Sękiewicz 4 9 2 3,75 53,33 1,25 5,25 23,81 1,25 2,5 50 3,25 9 36,11 6,75
28 Bartłomiej Kiciński 4 8,75 0,75 1,5 50 2,25 11,75 19,15 0,5 1 50 3 13,25 22,64 8,75
29 Michał Wierzbicki 3 8,67 2,67 8 33,33 0,67 1,33 50 1,33 2,33 57,14 3,33 9,33 35,71 8,33
30 Daniel Bileński 5 8,6 2,4 9,4 25,53 0,6 3,2 18,75 2 3,8 52,63 3 12,6 23,81 5
31 Adam Głąbicki 4 8,5 3 6 50 0,5 2,5 20 1 2 50 3,5 8,5 41,18 18
32 Kamil Walkowiak 5 8,4 3,2 10 32 0,2 2,8 7,14 1,4 1,8 77,78 3,4 12,8 26,56 3,8
33 Błażej Binek 3 8,33 3,67 8 45,83 0 1,33 0 1 1,33 75 3,67 9,33 39,29 10,67
34 Marcin Wołczyński 4 8,25 3,5 7,75 45,16 0,25 1,25 20 0,5 2,5 20 3,75 9 41,67 6,5
35 Andrzej Czaban 6 8,17 3,67 11 33,33 0 3 0 0,83 1,83 45,45 3,67 14 26,19 0,33
36 Tristan Dekurniewicz 5 7,8 1 2 50 1,6 6,8 23,53 1 1,8 55,56 2,6 8,8 29,55 5,6
37 Dariusz Dobrowolski 2 7,5 3,5 8 43,75 0 0 0 0,5 3,5 14,29 3,5 8 43,75 14,5
38 Michał Kudłacik 5 7,4 2 6,4 31,25 0,8 3,2 25 1 3 33,33 2,8 9,6 29,17 5,2
39 Tomasz Bosakiewicz 5 7,2 3 7,6 39,47 0 0 0 1,2 2,8 42,86 3 7,6 39,47 6,6
40 Rafał Zaczkowski 5 7,2 1,2 4,8 25 1,4 5,8 24,14 0,6 1 60 2,6 10,6 24,53 4,2
41 Robert Walaszek 3 7 3,33 8 41,67 0 0 0 0,33 1 33,33 3,33 8 41,67 11,33
42 Hubert Górniak 5 6,8 3 5,6 53,57 0 0 0 0,8 4,4 18,18 3 5,6 53,57 3,2
43 Nikodem Ćwiżyk 3 6,67 3,33 7,67 43,48 0,33 1,33 25 1 1,33 75 3,67 9 40,74 10,67
44 Piotr Lubowiński 5 6,4 2,8 8,4 33,33 0 0 0 0,8 1,2 66,67 2,8 8,4 33,33 11,4
45 Krzysztof Marek 3 6,33 1,67 3 55,56 0,33 2,33 14,29 2 2,67 75 2 5,33 37,5 4,67
46 Krzysztof Pielech 6 6,33 1 4,33 23,08 0,83 4,5 18,52 1,83 4,33 42,31 1,83 8,83 20,75 1,67
47 Jarosław Czarnecki 5 6 1,4 5,4 25,93 1 6,2 16,13 0,2 1,2 16,67 2,4 11,6 20,69 3,8
48 Jakub Kudłacik 4 6 2,5 7,25 34,48 0 0,5 0 1 3,5 28,57 2,5 7,75 32,26 10
49 Filip Kudłacik Jr. 1 6 3 6 50 0 0 0 0 0 0 3 6 50 3
50 Kamil Chrustowski 5 5,8 1 2 50 0,8 4,6 17,39 1,4 2,2 63,64 1,8 6,6 27,27 4,4
51 Maciej Adamczyk 4 5,75 0,25 2,75 9,09 1,5 4,5 33,33 0,75 1,5 50 1,75 7,25 24,14 2,5
52 Tomasz Góra 3 5,67 2,33 4 58,33 0 0 0 1 2 50 2,33 4 58,33 16,33
53 Tomasz Twardziszewski 3 5,67 1,33 7 19,05 0 1,33 0 3 4 75 1,33 8,33 16 4,67
54 Maciej Kalisz 4 5,5 2,25 4 56,25 0,25 0,5 50 0,25 1,25 20 2,5 4,5 55,56 8,25
55 Łukasz Pohoski 5 5,2 1,8 4,6 39,13 0,2 1 20 1 2,2 45,45 2 5,6 35,71 12,4
56 Igor Król 6 4,67 1,33 5,83 22,86 0,67 2,5 26,67 0 1,33 0 2 8,33 24 -3,17
57 Volodymyr Kyrychenko 6 4,67 0,67 5,17 12,9 0 0,33 0 3 4,33 69,23 0,67 5,5 12,12 6
58 Jakub Kulnis 5 4,6 1,4 3 46,67 0,4 1,8 22,22 0,6 0,8 75 1,8 4,8 37,5 4,8
59 Jarosław Pyka 2 4,5 1,5 2 75 0,5 2 25 0 1 0 2 4 50 2,5
60 Arkadiusz Gerono 5 4,4 1 3,4 29,41 0,8 3,8 21,05 0 0 0 1,8 7,2 25 2,8
61 Michał Nowicki 3 4,33 2 4,33 46,15 0 0,67 0 0,33 2,33 14,29 2 5 40 3
62 Paweł Blomberg 5 4,2 1,8 6,4 28,13 0 0 0 0,6 2,2 27,27 1,8 6,4 28,13 3,6
63 Jacek Kubicki 5 4,2 2 3,4 58,82 0 0,2 0 0,2 0,4 50 2 3,6 55,56 7,8
64 Wiktor Kwiatoń 5 4,2 1,6 4 40 0 1,6 0 1 2 50 1,6 5,6 28,57 5,6
65 Kamil Drąg 1 4 2 2 100 0 2 0 0 1 0 2 4 50 8
66 Szymon Jaszczur 1 4 0 5 0 0 0 0 4 10 40 0 5 0 1
67 Krzysztof Krawiec 5 4 1,8 4,2 42,86 0 0,4 0 0,4 0,8 50 1,8 4,6 39,13 3,8
68 Radosław Pielech 5 4 1 2 50 0,2 1 20 1,4 2 70 1,2 3 40 7,6
69 Łukasz Cichy 3 3,67 1,33 3,33 40 0,33 2 16,67 0 0 0 1,67 5,33 31,25 7
70 Łukasz Nowak 4 3,5 0,25 1,25 20 1 3,75 26,67 0 0 0 1,25 5 25 5,25
71 Piotr Kałucki 2 3 1,5 3 50 0 1 0 0 0 0 1,5 4 37,5 2
72 Wojciech Kowalski 6 3 1,17 4,33 26,92 0,17 1,33 12,5 0,17 0,33 50 1,33 5,67 23,53 0,33
73 Łukasz Nowak 1 3 0 3 0 1 4 25 0 0 0 1 7 14,29 -2
74 Tomasz Smoszyński 5 3 1 2,4 41,67 0,2 1,8 11,11 0,4 0,8 50 1,2 4,2 28,57 4,4
75 Szymon Woźniak 4 3 1,25 6 20,83 0 1,5 0 0,5 2,5 20 1,25 7,5 16,67 5,5
76 Łukasz Cyniak 4 2,75 1 2,25 44,44 0,25 1 25 0 0,25 0 1,25 3,25 38,46 5
77 Jakub Pawłowski 3 2,67 0,67 0,67 100 0,33 1 33,33 0,33 0,33 100 1 1,67 60 4
78 Paweł Moneta 5 2,6 1 3,2 31,25 0,2 1,6 12,5 0 0 0 1,2 4,8 25 3
79 Kacper Grzybek 4 2,5 0,75 4 18,75 0,25 0,75 33,33 0,25 0,5 50 1 4,75 21,05 1
80 Jakub Lewandowski 4 2,25 0,5 1,75 28,57 0,25 0,5 50 0,5 1 50 0,75 2,25 33,33 1,75
81 Wojciech Wróblewski 5 2,2 0,4 2,4 16,67 0,4 0,4 100 0,2 0,8 25 0,8 2,8 28,57 3,2
82 Ralf Koczwara 3 2 0,33 3 11,11 0,33 2 16,67 0,33 0,67 50 0,67 5 13,33 0
83 Filip Kudłacik 4 2 1 3,5 28,57 0 1 0 0 0 0 1 4,5 22,22 7,25
84 Piotr Sadowski 3 2 0,33 2,67 12,5 0,33 3,67 9,09 0,33 0,67 50 0,67 6,33 10,53 0
85 Paweł Węgrzyn 4 2 1 3,25 30,77 0 0 0 0 0,5 0 1 3,25 30,77 3,5
86 Tomasz Lechert 5 1,6 0,8 2,6 30,77 0 0,2 0 0 0 0 0,8 2,8 28,57 1,4
87 Kacper Kopecki 3 1,33 0,67 0,67 100 0 1 0 0 0 0 0,67 1,67 40 0,33
88 Oliwier Łukowicz 4 1,25 0,25 1,75 14,29 0,25 1,75 14,29 0 0 0 0,5 3,5 14,29 -1,5
89 Jacek Dobrowolski 5 1,2 0,2 2,6 7,69 0,2 0,6 33,33 0,2 0,4 50 0,4 3,2 12,5 -1,4
90 Grzegorz Łabun 6 1,17 0,33 1,17 28,57 0,17 1 16,67 0 0,67 0 0,5 2,17 23,08 -0,67
91 Patryk Kamiński 4 1 0,5 2,25 22,22 0 0,25 0 0 0 0 0,5 2,5 20 1
92 Filip Łukasik 4 1 0,5 3 16,67 0 1,5 0 0 0 0 0,5 4,5 11,11 0
93 Piotr Pierściński 5 0,4 0,2 0,4 50 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 50 1,4
94 Robert Blicharski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
95 Mateusz Dąbrowski 2 0 0 1,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 0 -2,5
96 Wojciech Gajdulewicz 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -5
97 Adam Kiciński 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
98 Mariusz Mrozewski 2 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1
99 Albert Przybylski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Joanna Sajnog 3 0 0 1 0 0 0,67 0 0 0 0 0 1,67 0 -2,33
Reklama: